Skladba JCP šindľov

1. hrubozrnný farebný keramický granulát a lepiace body
2. krycia vrstva zo špeciálneho oxidovaného asfaltu
3. sklenená rohož vyššej plošnej hmotnosti
4. krycia vrstva zo špeciálneho oxidovaného asfaltu
5. jemnozrnný posyp a pásik separačnej plastickej fólie
6. lepiace body
7. páska separačnej fólie

Fyzikálno-mechanické vlastnosti zaručuje nenasiakavá nosná vložka – sklenená rohož so zvýšenou plošnou hmotnosťou, na ktorú je z obidvoch strán nanesená asfaltová krycia vrstva zo špeciálneho oxidovaného asfaltu. Vrchná strana šindľov je plnoplošne pokrytá hrubozrnným farebným keramickým granulátom, ktorý chráni asfaltovú vrstvu pred poveternostnými vplyvmi. Zvýšená ochrana keramického granulátu proti UV žiareniu zabezpečuje jeho dlhodobú farebnú stálosť. K účinnejšiemu vzájomnému spojeniu jednotlivých šindľov prispievajú lepiace body umiestnené na vrchnej strane šindľov.