Príslušenstvo

Šindľová strecha ako plne funkčný systém

Icopal a.s. ponúka široký sortiment výrobkov a služieb, ktoré Vám umožňujú dotvárať odolnú, funkčnú a bezúdržbovú strechu. Ponúkané podkladové pásy V13 a Mezofol B zaisťujú rovnomerný a bezpečný podklad. Do ponuky doplnkov patria aj vetráky (ktoré je možné prispôsobiť každému tvaru a sklonu strechy), fixačné doplnky, protisnehové háky a iné ochranné prvky.

Prečo je potrebné šindľové strechy odvetrať?

Asfaltové šindle na streche vytvárajú vzduchotesnú vrstvu. Návrh spôsobu vetrania šikmých striech je individuálnou záležitosťou každého projektového riešenia strechy. Účelom vetrania strechy je výmena vzduchu v povalovom priestore medzi dolným plášťom a krytinou (klasická strecha), alebo medzi krytinou a tepelnoizolačnou vrstvou (obytné podkrovie). Výmena vzduchu sa zabezpečuje tlakovým rozdielom spôsobeným tlakom vetra alebo tlakom od teploty, alebo ich kombináciou.

Cieľom vetrania je:
-odvádzanie vlhkosti z vrstiev strešného plášťa, vyrovnanie teploty v krytine
-odvádzanie nahromadeného tepla v strešnom plášti vzniknutého vplyvom slnečného žiarenia
-vyrovnanie tlakov spôsobených pri búrkových situáciách vetrom

Krytina z asfaltových šindľov patrí jednoznačne do skupiny krytín s vysokým difúznym odporom. Z tohto dôvodu je nutné sa riadiť podľa predpisu na vetranie krytín s vysokým difúznym odporom.
Dostatočné vetranie sa uskutočňuje pomocou vzduchovej vrstvy, ktorá je pomocou otvorov napojená na vonkajšie ovzdušie pri odkvape a hrebeni. Vetranie strechy môžme riešiť pod dreveným debnením v úrovni kontralát (dvojplášťová strecha), alebo pod dreveným debnením v úrovni kontralát v kombinácii pod poistnou hydroizoláciou (trojplášťová stre- cha). Konštrukcie striech pokrývaných JCP šindľami odporúčame riešiť dvojplášťovou strechou.